Digitale kandidater

  • Nye udfordringer

    Fra gode dialoger til spændende jobs

Vores tilgang til rekruttering

Vores tilgang til rekruttering af digitale profiler handler om den menneskelige forbindelse til de kandidater vi arbejder med. Vores netværk tæller næsten 2.000 af de mest talentfulde og erfarne digitale profiler inden for digital forretningsudvikling, user experience, e-commerce og marketing/kommunikation.

En anderledes rekruttering

Som kandidat i Induces netværk vil du opleve, at vi griber rekrutteringsopgaven anderledes an. I stedet for at fokusere på at finde en person, der (død og pine) skal passe til et stillingsopslag, vender vi processen om.

Vi lærer vores kandidater at kende indgående inden vi matcher dig til et job – fordi vi på den måde holder fokus på dine erfaringer og dine drømme og ambitioner.

Vi vil kende dig godt

Ofte vil dit første møde med os være en invitation til at linke på LinkedIn.

Hvis din profil ligger inden for feltet digital forretningsudvikling, user experience, e-commerce og marketing/kommunikation, tager vi en kort snak med dig over telefonen og/eller mødes ansigt-til-ansigt – og ofte vil du herefter blive inviteret til at blive en del af vores kandidatdatabase Hyro.

Uddannelse, alder og nationalitet er ikke interessant

I Hyro skal du ikke indtaste hele dit CV igen (du linker til din LinkedIn profil og evt. portfolio hvis relevant). Du skal heller ikke indtaste din uddannelse, alder eller nationalitet.

Vi vil derimod gerne høre om hvilke roller, du har haft (din erfaring) og hvilke roller/opgavetyper du gerne vil arbejde med fremover. Du bliver bedt om at beskrive din personlighed og den virksomhedskultur, du gerne vil arbejde i. Og hvilken type ansættelse, du drømmer om – fuldtid, deltid, projektansættelse eller freelance/konsulent – eller måske som medlem af et advisory board/bestyrelse, et netværk, som digital ekspert eller som mentor/mentee.

Det gode match

Når vi får et konkret job ind fra en kunde, matcher vi kundens jobprofil med din profil i Hyro. Her vægter matchet mellem dine ønsker til en virksomhedskultur lige så højt som den erfaring og personlighed, som kunden efterspørger.

Nogle gange giver algoritmen i Hyro ikke et match – og her kommer vores erfaring og kendskab til dig som kandidat i spil.

Det betyder, at vi ind imellem vil kontakte dig og høre, om du er interesseret i at mødes med en virksomhed. Det kan være om et konkret job eller bare fordi vi tænker, at du og virksomheden er et perfekt match, der bare lige skal konkretiseres.

Newsletter til kandidater

Kontakt

Tag fat i os hvis du gerne vil tale om konkrete jobmuligheder, have sparring omkring dine karrieremuligheder eller vil søge om at blive optaget i vores karriereplatform Hyro.

bodil@induce.dk
/ +45 21607013

Vores tilgang

  • Vi opfatter og behandler kandidaterne i vores netværk på samme måde som de virksomheder, der er kunder hos os. Du er ikke bare en tilfældig LinkedIn-profil, som vi først kontakter, når en kunde har brug for hjælp til at besætte en stilling.
  • Vi lægger vægt på at have et indgående kendskab til dig – din erfaring og dine drømme og ambitioner – inden vi præsenterer dig for en konkret mulighed, uagtet om det er et job, en post i et advisory board eller en bestyrelse, som digital ekspert eller mentor/mentee.
  • Vi udfordrer din opfattelse af, hvad det rette job er for dig. Vores erfaring er, at det du brænder for at lave, er det du får størst succes med at lave – uagtet den erfaring og de uddannelsestitler, du har “på papiret”.
  • Vi er altid ærlige. Hvis vi ikke mener, at du har de rette faglige og/eller personlige kompetencer til en aktuelt mulighed, så får du en saglig begrundelse fra os med det samme.
Inspiration

Tager rekrutteringsprocessen udgangspunkt i “Kassen eller mennesket

Induce 2018