UX: Har I styr på de mange forskellige typer af UX’ere?

User Experience bliver i dag i høj grad brugt til at beskrive et utal af forskellige aspekter af en forretning. En ux’er kan dermed også have et meget bredt fokus på tværs af flere forretningsområder eller et mere specialiseret fokus på et enkelt område. Dermed er der også stor forskel på om virksomheden har behov for en UX designer, UX researcher, UX strategist, UX/UI developer, UX copywriter eller noget helt andet.

I figuren nedenfor står det også klart, at User Experience har et meget bredt spektrum der rummer elementer af forretning, teknologisk udvikling og visuelt design. Hos Induce har vi arbejdet meget med UX-kandidater af mange afskygninger og vi ved hvor vigtigt det er, at finde den rette UX-kombi til bestemte problemstillinger i en virksomhed. 

spectrum of user experience

kilde: The Spectrum of User Experience

For at identificere hvilken UX’er man har behov for, er det essentielt at tage stilling til hvor i en design- og udviklingsproces UX’eren skal indtræde. Er det strategi, research, design/wireframing, visualisering, testing/udvikling eller performance analyse? UX’eren kan ofte varetage flere områder, men har ofte en præference og styrke, som de ønsker at arbejde mest med. Figuren ovenfor giver et godt indblik i de forskellige elementer, som en UX’er kan arbejde med og hvordan de ofte hænger sammen på kryds og tværs af hinanden. 

Hvis vi hos Induce taler om klassisk (senior) UX Designer, så tænker vi på en kandidat, der rummer alle disse aspekter. Særligt hvis der skal ansættes en UX Designer i en start-up, ville denne person skulle kunne varetage alle opgaver i designprocesen. I en større virksomhed ville vi anbefale, at en Senior UX Designer skal kunne holde overblikket, samt styre design/udviklingsprocessen. En Senior UX Designer ville derfor ligeledes få ansvar for de øvrige UX’ere, der ville have mere specialiserede UX roller. At tage højde for virksomhedens størrelse og behov er altså yderst vigtigt, når der skal søges efter den rette UX’er – jobbeskrivelsen skal klart bære præg af hvilke arbejdsopgaver UX’eren hos en start-up eller en større virksomhed skal varetage. 

Vi har researchet på nogle af de mest gældende specialiserede UX roller, som de ser ud i dag og udarbejdet et overblik over disse til jer!

UX Designer

Kaldes også: UX strategist, experience designer, interaction designer, information architect

Som nævnt tidligere er UX designeren, den rolle der kan indebære et utal af facetter alt efter hvilken virksomhedstype der er tale om. UX designeren, der favner bredt, står for user research, wireframing, prototyping, testing, redesign og kan have ledelsesansvar for designprocessen, hvor delelementer kan være fordelt på specialister (som beskrevet ovenfor).

UX designeren kan siges at være arkitekten, der skal designe en oplevelse, service eller produkt, og kaldes af denne grund også engang imellem en informationsarkitekt.

UX Researcher

Kaldes også: Insights specialist, Usability researcher, UX data analyst

UX researcheren er uundværlige når kunders eller brugeres adfærd skal kortlægges – særligt når det er i spændingsfeltet mellem et digitalt og ”analogt” (real life) univers. User researchere kan med andre ord identificere vigtige brugsscenarier (kontekst) i forbindelse med digitale services/funktionaliteter og derigennem kortlægge motivationsfaktorer og adfærdsmønstrer.

Godt udført user research bidrager til konceptudvikling med unikke og yderst værdiskabende insights. User research konsulenter arbejder tæt sammen med User Experience konsulenter fx i forbindelse med udarbejdelse af såkaldte personas, der bruges til at beskrive forskellige brugersegmenter og design af flows. Kernekompetencer i en god UX researcher ville indebære stærke workshop/facilitator evner, etnografisk fremgangsmåde i mødet med brugere, analytisk tankegang og muligvis både færdigheder i kvalitativ og kvantitativ databehandling. 

I nogle processer vil der være mere fokus på eksempelvis kvantitative datasæt og aktivering af data fra eksempelvis hjemmesidebesøg, kliks på call-to-actions eller lignende, her er det vigtigt at UX researcheren ligeledes kan aktivere denne data.

UI Designer

Kaldes også: Visual Designer, Digital Designer 

En UI designer ved lige præcis hvordan designet understøtter det budskab en side, kampagne, banner etc. vil formidle. Han/hun forstår hvordan design medvirker til at understøtte budskabet, forbedre brugervenlighed og derigennem styrke den ønskede effekt.

Den gode designer evner at få alt til at se godt og lækkert ud, samt at overholde en stram design guideline, fordi vedkommende trods en passion for design også kan forholde sig pragmatisk til designet og ved det skal tjene et specifikt formål. Fordi design går hånd i hånd med både indhold og interaktionsdesign er den digitale designers tætteste samarbejdspartnere typisk user experience designeren, copywriteren og frontend udvikleren. 

UX/UI Developer

Kaldes også: product designer, UX engineer

UX/UI developeren arbejder tæt sammen med UI designeren, UX designeren og frontend udvikleren og er en vigtig del i produktudviklingen. Han/hun udvikler genanvendelige komponenter til senere brug i udviklingen af frontend-siden af et digitalt produkt – gør wireframes og MVP’er til tæt-på-færdige produkt-komponenter. Han/hun skal løbende teste på produktet for at sørge for at den sidste overlevering til frontend udvikleren sidder lige i skabet! 

UX/UI developeren har ofte erfaring med HTML, CSS og Javascript – vi ser ligeledes flere med React Native erfaring, når det gælder App udvikling. 

_________________________________________________________

Vi har draget inspiration fra: 

‘The Many roles in UX’ af Per Magnus Skold i Medium.com https://medium.com/swlh/the-many-roles-in-ux-6a9c6b7ab231

‘What does a UX designer do’ af Masooma Memon i Springboard Blog

https://www.springboard.com/blog/what-does-a-ux-designer-do/