Strategisk rekruttering

Fast rekrutteringssamarbejde

Vi kender vores kandidater rigtig godt, og når vi også kender vores kunders forretning rigtig godt, kan vi lave det helt rigtige match. Både her og nu og på længere sigt.

I takt med, at mange af vores kunder oplever et stigende behov for flere digitale profiler og i takt med, at flere kandidater bliver ansat på vilkår, der ikke nødvendigvis er en fastansættelse – fx projektansættelse, på deltid eller som freelancer – giver det god mening at lave et fast samarbejde om rekruttering.

Med recruitment as a service får du adgang til vores kandidatnetværk. Vi repræsenterer de mest talentfulde og erfarne digitale profiler, som vi er i regelmæssig kontakt med og vi kan derfor løbende præsenterer jer for kandidater, som vi mener, er interessante og værdifulde for dig at møde – uanset om mødet fører til en ansættelse eller ej. Denne samarbejdsform kan også bruges enten før eller meget tidligt i jeres rekrutteringsproces.

Recruitment as a Service dækker fuldtids-, deltids- og længerevarende projektansættelser samt freelance- og konsulentaftaler.

Udbytte af et fast samarbejde rekruttering:

  • Løbende møder med kvalificerede kandidater og opbygning af rekrutteringspipeline.
  • Møder med interessante kandidater før udfærdigelsen af en egentlig jobbeskrivelse, hvilket bl.a. kan være med til at afklare hvilken profil I har brug for.
  • Mulighed for møde kandidater, der kan gavne jeres forretning, men i en klassisk proces risikerer at blive sorteret fra, grundet en lidt for firkantet fortolkning af jobbeskrivelsen.
  • Bedre forudsætninger for, at Induce som ekstern rekrutteringspartner kan matche kandidater, agere proaktivt og udfordre jeres forestilling om det perfekte match.
  • Mulighed for at ansætte kandidater enten før eller tidligt i rekrutteringsprocessen og deraf følgende store besparelser i tid og ressourcer.

Newsletter til virksomheder

Bodil Haumann
+45 2160 7013
bodil@induce.dk

Ny form for rekrutteringssamarbejde

Recruitment as a Service er en rekrutteringsydelse vi har udviklet fordi vi mener den i mange tilfælde kombinerer det bedste fra andre klassiske rekrutteringsydelser.

  • Fleksibel og low cost / (almost) no cure no pay men uden at blive ukvalificeret kasten med CV’er fordi den bygger på forståelsen af både vores kunders forretning og vores kandidaters baggrund og ønsker – inden for Induce fokus på digital forretning.
  • Lige så kvalificeret som en klassisk search rekrutteringsproces men langt mere fleksibel fordi den kan kombineres med vores kunders egen rekrutteringsproces.

Dog vigtigt at pointere, at det er en mindre intensiv proces, hvor I ikke kan forvente der bliver bygget et egentlig kandidatfelt op. Ligeledes er tidshorisonten ofte lidt længere, da Recruitment as a Service er egnet til et mere fast samarbejde med løbende præsentation af kandidater der møder nuværende eller kommende behov.

Haster det med at få en profil ombord eller har I ikke mulighed for også selv at være aktive i rekrutteringsprocessen, skal I nok overveje at benytte jer af vores full service rekruttering i stedet.

Induce 2018