Ledige stillinger i FDM

FDM er i stærk udvikling og leder derfor pt. efter:

Scrum master

FDM står midt i en rivende digital udvikling med mange spændende projekter i pipelinen. Som Scrum Master hos FDM kommer du til at sidde i den digitale udviklingsafdeling. Afdelingen består af udviklere inden for PHP, C#, Frontend og Drupal og UX, digitalt design, testing, webmaster, digital projektledelse og koordinering.

Opgaven

Som hovedansvarlig for teamets agile udviklingsprocesser er dine opgaver bla. at:

Vis mere

 • Identificere og fjerne forhindringer, skærme teamet mod forstyrrelser og coache det til hele tiden at performe bedre.
 • Fungere som aktivt mellemled mellem udviklerteam, PO og den digitale chef
 • Facilitere Scrum og afholder sprintplanning, retrospektive møder og stand-up møder
 • Vedligeholde Sprint Backlog og hjælper Product Owner med at prioritere product backlog.
 • Sikre beskrivende og dækkende userstories.
 • Samarbejde på tværs af udviklerteams, øvrige Scrum Masters og PO
 • Sikre, at mål og leverancer er forventningsafstemt med andre udviklerteams
 • Medvirker til formidling af projekter og beskrive brugerflader og funktionalitet overfor øvrige interessenter

_

Succeskriterier

Skabe rammerne der sikrer, at udviklerteamet kan levere på Sprint-mål, at mål for throughput/performance opnås og sikre at nøgleinteressenter løbende forventningsafstemmes.

Muligheder

Spille en central rolle i en virksomhed der allerede nu – men især i de kommende år -gennemgår en ambitiøs digital transformation. En transformation hvor effektiv og agil gennemførsel af projekter bliver helt afgørende både for time to market og en ”fail/succeed fast” tilgang, der kan give de nødvendige hurtige succeser eller erfaringer (hvis fail).

Om teamet / FDM

Et uformelt arbejdsmiljø med skarpe og engagerede kollegaer, der alle brænder for de digitale medier og deler viden med hinanden hver dag. Teamet består i øjeblikket af to PHP-udviklere, en C#, en Frontend-udvikler og Drupal-sitebuilder, to projektledere, en UX’er, digital designer samt en webmaster, koordinator og digital chef.

Teamet udvides løbende, så du kan regne med flere kollegaer i løbet af 2017. Der arbejdes målrettet og ambitiøst med stor frihed og mulighed for at designe egne arbejdsmetoder. FDM er en social arbejdsplads med plads til den enkelte – med plads til humor samtidig med de går benhårdt efter resultater!

Din profil
 • Solid teknisk forståelse og kendskab til programmering (fx PHP, C#)
 • Flere års erfaring som Scrum Master og er sandsynligvis certificeret Scrum Master
 • Erfaring med analyse og evaluering af risici og kravspecs
 • Forståelse for Software Development
 • Stærk erfaring med MVPs
 • Erfaring med opgavestyringsværktøjer som f.eks. Jira

Om FDM

Den digitale udvikling påvirker FDM på mange måder. Både i forhold til produktudvikling, kommunikation til medlemmerne og ikke mindst i forhold til hvordan det at være “motorejer” er under forandring med introduktionen af shared economy, selvkørende biler mv. Tilsammen giver det grundlag for en række meget spændende digitale initiativer, som kræver tilførsel af skarpe digitale profiler både i Innovationsafdelingen, markering, IT med videre.

Andre hurtige facts:

FDM varetager bilisternes interesse og arbejder for, at det er en positiv oplevelse at være bilist. Vores arbejde tager udgangspunkt i værdierne viden, troværdighed, aktiv holdning og dynamik. Vi er ca. 300 medarbejdere fordelt på 30 adresser i hele landet. Hovedkontoret er placeret i Lyngby. FDM er med 236.000 husstande som medlemmer Danmarks største interesse- og forbrugerorganisation. FDM yder juridisk og teknisk bistand i sager omkring biler og trafik og varetager bilisternes interesse i trafik- og forbrugerpolitiske spørgsmål. FDM arbejder for at fremme trafiksikkerheden og en del af dette arbejde foregår på internationalt plan i tæt samarbejde med de øvrige landes bilklubber. FDM driver endvidere test og bilsyn, køretekniske anlæg, vejhjælp, forsikringsselskab, og har rejsebureauer over hele Danmark.

Nysgerrig?

Er du interesseret, så kontakt os endelig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Christopher Sachse Aaris

+45 42940142

christopher@induce.dk

Bodil Haumann

+45 21607013
bodil@induce.dk