Headhunting & search

Headhunting

Headhunting er vores “full-service” ydelse indenfor rekruttering af digitale ledere og specialister. Vi håndterer hele rekrutteringsprocessen fra opslag og evt. annoncering til screening og præsentation af egnede kandidater. Vi gør ekstraordinært meget ud af at afdække, beskrive og prioritere jeres behov – og ikke mindst rådgive jer om, hvad der er realistisk i forhold til udbuddet af kandidater.

I søgningen efter den helt rigtige kandidat bruger vi en kombination af vores rekrutterings- og netværksplatform, Bridge, med næsten 2.000 digitale kandidatprofiler og vores vidtforgrenede netværk. Evt. annoncering aftales nærmere med jer.

Headhunting & Search dækker fuldtids-, deltids- og længerevarende projektansættelser. Såvel specialister, mellemledere og chefer.

Udbytte af en Headhunting & Search:

 • Sparring & rådgivning om jeres behov med henblik på at fastsætte behov jf. jeres præcist ambitioner, eksisterende team og strategi.
 • Præcis fastlæggelse af de centrale krav til den nye medarbejder
 • Hjælp til alle faser af rekrutteringsprocessen
 • Minimum tidsforbrug fra jeres side
 • Større sandsynlighed for fastholdelse af den nye medarbejder
 • Match assessment (personlighed og kultur)

 

Populære profiler

Uanset om I er på udkig efter den forretningsudvikler, en UX-designer, e-commerce director, product owner eller en marketingansvarlig er der stor efterspørgsel på de stærke digitale ledere og specialister. Der sætter krav til smidige processer, hvor vi såvel som jer skal kunne reagere hurtigt i forhold til screening, vurdering og samtaler med kandidater. I praksis betyder det, at vi skal være i tæt dialog og sammen sørge for at I er i stand til at slå til, når den rigtige kandidat er der – også selvom processen ikke har lignet en klassisk rekrutteringsproces (dvs. 5 til første samtale, 3 til 2. samtale og rolig forhandling med den rette kandidat om ansættelse).

Newsletter til virksomheder

Bodil Haumann
+45 2160 7013
bodil@induce.dk

Har I brug for hjælp?

Vi er naturligvis altid klar med uforpligtende sparring og tilbud om hjælp til rekruttering, men er du i tvivl om I har brug for hjælp kan du også starte med at svare på følgende:

 • Har jeres virksomhed erfaring med den nye medarbejders opgaveområde?
 • Kan I skarpt definere de tre (3!) vigtigste opgaver, som den nye medarbejder skal varetage?
 • Har I en in-house funktion (fx HR), der varetager rekrutteringer?
 • Har I de nødvendige kompetencer til at kunne screene kandidaternes faglighed og personlighed?
 • Har I altid held med at få et pænt udvalg af af kvalificerede ansøgere til de stillinger, I slår op – hverken for få eller for mange?
 • Har I selv et godt netværk inden for det speciale, som den nye medarbejder skal varetage?
 • Har I en god track-record ift. at udvælge de rigtige kandidater og fastholde nye medarbejdere?

Hvis du kan svare nej til en eller flere af ovenstående, er det en god idé at få hjælp fra en recruiter, der har speciale inden for den nye medarbejders fagområde.

Induce 2018