Sådan får du fuldt udbytte af dit Digital Advisory board

Få fuldt udbytte af et advisory board

Det er alene i mødet mellem mennesker der skabes grundlag for ny viden og handlinger”.

Sådan ca. lød sætningen fra mit antropologistudie for mange år siden, der – som en af få – stadig hænger fast, for den noget abstrakte og svært forståelige socialvidenskabelige teoretiker har jo helt ret.

Hvis man systematisk møder andre mennesker og udveksler ideer, tanker, udfordringer, ambitioner, bekymringer mv. er der i den grad skabt grundlag for udvikling – af sig selv som person og den virksomhed man er en del af. Det er der nogen der er bedre til at udnytte end andre.

De åbne organisationer

Tag fx start-ups. Succesfulde startups bruger utrolig meget tid på at interagere med omverden. De inddrager eksperter, spørger potentielle kunder, taler med konkurrenter, potentielle samarbejdspartnere, hyrer/låner eksperter til tidsbegrænsede opgaver, ansætter på deltid osv. Og ikke mindst har langt de fleste også et Digital Advisory board.

Tilsammen skaber det en kæmpe båndbredde til omverden og en masse møder med mennesker uden for organisationen. Det giver teamet en særdeles stejl læringskurve, løbende inspiration til at gå nye veje, kvalificering af ideer og planer, input til justeringer og optimering af forretningsmodeller/ processer og ikke mindst sikrer det dem et solidt udefra og ind perspektiv.

De mere lukkede

Og så er der de etablerede virksomheder. De har lagt sig fast på en forretningsmodel, de er professionelle, tjener penge, har ansat medarbejdere og eksperter til de forskellige ansvarsområder og har etableret processer til at øge effektiviteten og minimere omkostningerne. Til gengæld kæmper næsten alle med skabe den fornødne udvikling og forandring, med at give plads til nytænkning og i den grad med at genskabe deres udefra og ind perspektiv.

Nye tider – nye midler

Netop et udefra og ind perspektiv er med den accelererende digitale udvikling, hvor konkurrencesituationen, kundernes forventninger, de teknologiske muligheder ændrer sig i voldsom fart vigtigere end nogensinde. Her er det, at jeg vil argumentere for at et Digital Advisory board kan have en kæmpe værdi. En gruppe af eksterne og engagerede mennesker der ud af en ren interesse for jeres forretning og med udgangspunkt i hver deres specifikke speciale og erfaring kan bidrage med deres tanker, kommenterer ideer/planer, stille skarpe spørgsmål, byde ind med konkrete anbefalinger med videre.

Dette løser ikke med et trylleslag fastlåste forretningsmodeller og processer, men møderne mellem board og virksomhed skaber kimen til den nytænkning der sætter gang i den nødvendige bevægelse.

Det kan måske være svært at være uenig i og langt de fleste jeg taler med bekræfter ovenstående, men hvordan etablerer man et board og hvordan sikrer man sig et godt udbytte af et Digital Advisory board? For at få svaret på det har jeg talt med en række skarpe hoveder, der alle sammen sidder i advisory boards, for også at få deres input.

Det er blevet til følgende 7 gode og konkrete råd til hvordan, du får mest mulig værdi af et Digital Advisory board:

#1 Forberedelse og udbytte

Sørg for at der er en klar agenda for mødet, så alle ved hvad der forventes og kan forberede sig: Er det en kreativ session, feedback på planer/ideer, sparring på problemstillinger, konkrete råd etc? Sikre at advisory boardet har fået alle relevante informationer på forhånd og sørg i det hele taget for at alle i boardet har fået en grundig introduktion til jeres virksomhed. Du skal ikke regne med bare at indkalde og så få serveret en masse fede produktideer. Det kræver lidt arbejde fra virksomhedens side at sikre et udbytte af møderne.

#2 Facilitering

I forlængelse heraf er det fuldstændig centralt for udbyttet at sikre en ordentlig facilitering af selve advisory board-møderne. Det kan være en fra virksomheden, en formand for boardet (hvis I har en sådan) eller en ekstern. Det betyder ikke så meget hvem det er så længe vedkommende er en rutineret facilitator der kan ”styre” hvad ofte er en række meget talende mennesker, sikre alle bliver hørt og sikre fremdrift i agendaen og dermed det ønskede udbytte.

#3 For mange kokke

Den samlede anbefaling bliver et board på mellem 3 og 5 personer.  Et board med fx 8 deltagere er hverken hensigtsmæssigt eller produktivt, så selvom du kan blive fristet af at proppe så meget erfaring og viden ind i boardet som muligt kan det altså virke modsat på udbyttet af boardet hvis det bliver for stort. Omvendt kan det faktisk godt give mening for helt små/tidlige startups at starte ud med kun at have en enkelt eller to personer i boardet, så hvis du tænker det er overkill og der er en risiko for spilde dygtige menneskers tid, så start ud med en eller to personer.

#4 Det gode board medlem

Engagement er et nøgleord her. Sørg i videst muligt omfang for at rekruttere medlemmer der udviser en reel motivation for at bidrage. Husk at der sidder mange erfarne og dygtige mennesker i stillinger de er glade for, men måske har en særlig interesse eller passion for netop det jeres virksomhed beskæftiger sig med. De kan være guld værd pga. deres engagement og viden. I det hele taget gælder det om at få folk ombord hvor det hverken er et evt. honorar eller alene det at sidde i et advisory board (måske som stepping stone til bestyrelse) der driver vedkommende. Og sørg ikke mindst for at rekruttere medlemmer der deltager aktivt på møderne – uden de dog er alt for glade for at høre sig selv tale.

#5 Sammensætning af et Digital Advisory board

Gør jer klart når I sammensætter boardet hvad det primære mål med boardet er og hvad det aktuelle fokusområde er. Sammensæt et board der komplementerer jeres kompetencer og bidrager med særlige erfaringer og kompetencer fx inden for digital forretningsudvikling og kommunikation. Derudover er diversitet afgørende. Et Digital Advisory board sammensat af en række forskellige kompetencer og baggrunde byder ind med en en bred og nuanceret perspektivering. Et godt sammensat board med forskellige nøglekompetencer giver også mulighed for værdifulde 1:1 sessions med udvalgte medlemmer, hvis du har brug for sparring inden for medlemmets specifikke kompetenceområde.

#6 Skiftende fokus og flydende udskiftning

Husk at et Digital Advisory board i modsætning til en bestyrelse er en mere fleksibel enhed, hvor sammensætningen løbende kan justeres for bedst muligt at matche den situation jeres virksomhed aktuelt står i. Et Digital Advisory board kan også med fordel fokusere på en en særlig del af forretningen eller et specifikt forretningsråde og dermed også udnytte at det ikke som bestyrelsen er forpligtet til at omfavne alle forretningsområder. Gør evt. board-medlemmerne det klart fra starten at I løbende skifter ud for at sikre størst muligt udbytte.

#7 Gensidigt udbytte

Med den rigtige struktur, proces og sammensætning af board er der i den grad tale om et gensidigt udbytte af et advisory board. Virksomheden får de afgørende input udefra i form af ideer, konkrete anbefalinger, kritiske spørgsmål, sparring etc. og board-medlemmerne får udbygget deres netværk, får indsigt i jeres forretning og bliver inspireret i forhold til deres egen forretning/job. Samtidig er det dog vigtigt, at der er rimelighed i hvor meget I trækker på medlemmerne. Begræns det til 3-4 møder om året, som tidsmæssigt tager hensyn til travle kalendere. Og selvom I højst sandsynligt ikke har svært ved at finde dygtige og engagerede mennesker til jeres board, hvor det økonomiske ikke er et issue, så kan I overveje en eller anden form for kompensation for deres deltagelse. Det skaber en yderligere forpligtigelse og dermed værdi.

Tak for input!

Følgende gode og erfarne mennesker har givet input til indlægget:

Brug for hjælp?

Har du brug for sparring for at finde ud af om I kunne få udbytte af et advisory board eller har du brug for hjælp til at sammensætte et board, så kontakt os endelig. Vi er altid klar til en uforpligtende dialog og har rigtig mange erfarne profiler, der står klar til blive en del af et advisory board.

Kontakt

Kontakt

Christopher Sachse Aaris
+45 42940142
christopher@induce.dk

Induce 2018