Digital transformation på bestyrelsesniveau

Rickard og Grossman beskriver fire typer af bestyrelsesmedlemmer, der på hver deres måde kan udgøre det digitale bestyrelsesmedlem i en bestyrelse. Vi har nævnt det før, og vi gør det igen, det er SÅ vigtigt at vælge et digitalt bestyrelsesmedlem, der har strategiske kompetencer – men dem kan man besidde på flere niveauer.

Vi har tidligere skrevet om, hvad I kan forvente af et digitalt bestyrelsesmedlem og hvilke parametre, man kan overveje, når et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges. Men her er der endnu et par elementer, man kan tage med i sine overvejelser. De fire typer af digitale bestyrelsesmedlemmer, stikker lidt dybere ned i den strategiske erfaring – den type erfaring, som vi gang på gang har nævnt, er vigtig at besidde som bestyrelsesmedlem. Men i dette indlæg, kigger vi altså nærmere på, hvordan man så udvælger en mere specifik type strateg. 

Digital Thinker.

Det digitale bestyrelsesmedlem har haft en mindre direkte interaktion med digital som en specialist, men har en god konceptuel forståelse for det digitale miljø. Denne type har tidligere haft erfaring som bestyrelsesmedlem eller rådgiver i en digital forretning, men er ikke som sådan digitalt indfødt

Digital Disruptor.

Den digitale disruptor har en mere teknisk digital erfaring og er ofte specialist indenfor et bestemt område. Denne type har ikke den brede generelle ledelseserfaring, men kan give specifik faglig vejledning baseret på konkret erfaring f.eks. rådgivning angående udvikling af teknologi.

Digital Leader.

Denne type har en omfattende erfaring med at lede en traditionel forretning, der har arbejdet med en særlig gren af den digitale verden. Ligesom en digital thinker har den digitale leder heller ikke den store hands-on erfaring med digital, men har erfaring med generel ledelse og strategiske tiltag. 

Digital Transformer.

Denne type bestyrelsesmedlem har erfaring med at lede en virksomhed gennem en digital transformation. Vedkommende har ikke den samme senioritet som en digital leader, men er derimod mere digital skarpsindig, og kan i højere grad dykke ned i specifikke digitale (og tekniske) problemstillinger, der kan forekomme i en digital transformation. Læs mere om denne type profil i vores tidligere blogindlæg her.

Ovenstående er løst oversat fra Rickard og Grossmans artikel i Harvard Business Review.

Ud fra disse fire typer af digitale bestyrelsesmedlemmer, ser vi i høj grad, at det er digital thinker, digital leader og digital transformer, der er gode bud på forskellige former for strategisk erfaring.

Det er en god idé at overveje, hvor jeres digitale bestyrelsesmedlem skal rådgive jer og hvordan I aktivt vil bruge den strategisk digitale erfaring og kompetence. Hvad enten det er indenfor en bestemt proces i en digital udvikling, et strategisk indspark i forhold til vækst af online salg eller en større forretningskritisk change management i en digital transformation. 

Hvilken type digital strateg mangler i jeres bestyrelse?

I skal bevidst vælge jeres digitale bestyrelsesmedlem ud fra de overvejelser.

Ovenstående kan forhåbentlig give jer inspiration i forhold til  jeres valg af den type strategiske erfaring i søger. 

Her kan man med fordel søge inspiration fra Robert Chow, der beskriver faser af digital transformation i artiklen Every Board Member a Digital Director. Chow beskriver fire faser i en digital transformation, der hver især kræver særlige kompetencer af de digitale bestyrelsesmedlemmer. 

Newsletter til virksomheder