Bidrager din bestyrelse til jeres digitale udvikling?

Virksomheder på tværs af brancher indser i stigende grad, at det er yderst vanskeligt at nå i mål med deres digitale ambitioner, hvis ikke de styrker digitale kompetencer på tværs af organisationen. Mange virksomheder er derfor – heldigvis – i fuld gang med at rekruttere digitale talenter, der placeres strategisk klogt både centralt og decentralt i organisationen og træner derudover eksisterende medarbejdere for at højne deres digitale forståelse.

Ét sted i organisationen går dog stadig alt, alt for fri af kravet om opbygningen af digitale kompetencer, nemlig bestyrelsen. Bestyrelser i Danmark (og i resten af Europa, hvor det for nogle landes vedkommende står endnu værre til) har langt fra oprustet sig digitalt i tilstrækkelig høj grad. Undersøgelser fastslår at der kun er digitale kompetencer til stede i mellem 20 og 30% af danske bestyrelser.

Det mener jeg er en stor udfordring!

Bestyrelser – i hvert fald de velfungerende af dem – er med til at sætte både ambitionsniveauet og krav til ledelsen vedrørende udviklingen af forretningen og her er det digitale potentiale svært at komme udenom. Alle virksomheder der omfavner og udnytter den digitale udvikling har selvsagt langt større chance for at udvikle og vækste deres forretning. Det er dog på ingen måder ligetil at identificere hvordan den digitale udvikling bidrager til ens forretning og det kræver både mod, perspektiver og en fast vilje at gennemføre de nødvendige forandringer. Her er det, at bestyrelsen kan spille en helt central rolle. Enten i form af stopklods der grundet mangel på forståelse for den digitale virkelighed ikke lykkedes med forstå det digitale potentiale eller som en aktiv medspiller der qua digitale kompetencer i bestyrelsen understøtter, katalyserer og bidrager til den vanskelige forandring langt størstedelen af virksomheder skal igennem for at indfri det digitale potentiale.

Hvilken rolle spiller jeres bestyrelse i forhold til jeres digitale tranformation? Forhåbentlig er de ikke decideret stopklods, men kunne den bidrage yderligere, hvis der var flere omkring bordet med en solid forståelse for digital? I så fald er det måske en ide at sikre jeres næste bestyrelsesmedlem har en relevant digital erfaring.