Digitale kompetencer i bestyrelsen

  Digitale kompetencer i bestyrelsen

  Bidrager bestyrelsen til jeres digitale transformation?

  Virksomheder på tværs af brancher indser i stigende grad, at det er yderst vanskeligt at nå i mål med deres digitale ambitioner hvis ikke de styrker digitale kompetencer på tværs af organisationen. Mange virksomheder er derfor – heldigvis – i fuld gang med at rekruttere digitale talenter, der placeres strategisk klogt både centralt og decentralt i organisationen. Derudover har mange også  iværksat udviklingsprogrammer for eksisterende medarbejdere for at højne deres digitale forståelse.

  Ét sted i organisationen går dog stadig alt, alt for fri af kravet om opbygningen af digitale kompetencer, nemlig bestyrelsen. Bestyrelser i Danmark (og i resten af Europa, hvor det for nogle landes vedkommende står endnu værre til) har langt fra oprustet sig digitalt i tilstrækkelig høj grad. Undersøgelser fastslår at der kun er digitale kompetencer til stede i mellem 20 og 30% af danske bestyrelser.

  “I Norden er det kun 1 ud af 20 bestyrelsesmedlemmer der har digital forståelse. I USA er det 1 ud af 6”, Bent Dalager

  Det mener vi er en stor udfordring!

  Bestyrelser – i hvert fald de velfungerende af dem – er med til at sætte både ambitionsniveauet og krav til ledelsen vedrørende udviklingen af forretningen og her spiller digitalt indlysende en stor rolle. Alle virksomheder der omfavner og udnytter den digitale udvikling har langt større chance for at udvikle og vækste deres forretning. Men det er på ingen måder simpelt at identificere, hvordan den digitale udvikling bidrager til forretningen og det kræver både mod, perspektiver og en fast vilje at gennemføre de nødvendige forandringer. Her er det, at bestyrelsen kan spille en helt central rolle. Enten i form af stopklods qua manglen på forståelse for den digitale virkelighed ikke lykkedes med forstå det digitale potentiale eller som en aktiv medspiller der qua digitale kompetencer i bestyrelsen understøtter, katalyserer og bidrager til den vanskelige forandring langt størstedelen af virksomheder skal igennem for at indfri det digitale potentiale.

  At sætte gang i en forandring er præcis vores motivation i Induce og derfor hjælper vi med at rekruttere bestyrelsesmedlemmer, der kan tilføre bestyrelsen de fornødne digitale kompetencer. Bestyrelsesmedlemmer der – sammen med resten af medlemmerne – kan sikre at bestyrelsen bliver en aktiv medspiller for ledelsen i forhold til virksomhedens digitale transformation.

  Vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer med at finde jeres nye bestyrelsesmedlem eller have eksempler på mulige bestyrelsesmedlemmer, så kontakt os på bodil@induce.dk eller tlf. +45 2160 7013

  Newsletter til virksomheder

  Bodil Haumann
  +45 2160 7013
  bodil@induce.dk

  Induce 2018