Digital direktør – den nye nøglespiller

  • digital transformation

Digital direktør – den nye nøglespiller

Digital direktør, digital chef, Online chef, online/digital marketing chef, digital chef, Chief Digital Officer (CDO)? Fordi der ikke er en årelang tradition for digitale direktører i organisationer har kært barn mange navne og der hersker en del forvirring i forhold til såvel titel som rolle, ansvar og kompetencekrav til en digital direktør.

Rollen som digital direktør skal naturligvis tilpasses den enkelte forretning, men fælles for de gode digitale direktører er en solid forståelse for digital kommunikation, digital marketing og digital forretningsudvikling. Han/hun er ajour med den digital udvikling og har en udpræget god forretningsforståelse, og bruger det til at identificere forretningspotentiale og prioritere mellem en lang række af mulige tiltag.

En god digital direktør har en god portion teknologiforståelse (uden nødvendigvis at kunne kode) og ved at digital ER forretning. Han/hun er klar over at digital er noget, der vedrører alle i organisationen og at de bedste resultater skabes gennem en holistisk og tværfaglig tilgang. Den digitale direktør spiller en central rolle i forhold til virksomhedens digitale transformation og skaber resultater qua sine ledelseserfaring og change management forståelse – hvor er de største gab i forhold til forståelse og mindset og hvad skal der til for at klæde kollegaer og medarbejdere på og forberede dem på de kommende ændringer af processer, tværorganisatorisk samarbejde og nye kompetencekrav?

Og ikke mindst er en digital direktør en visionær brobygger. Mellem IT og Marketing. Mellem teknologi og forretningsudvikling, Mellem de fleste organisatoriske enheder faktisk. Mellem de eksterne bureauer, leverandører og de interne (projekt)teams. Mellem kunderne og virksomheden. Uden brobyggere der skaber relationer på tværs går den digitale transformation i stå.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en digital direktør eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god digital direktør, så kontakt os på info@induce.dk eller tlf.+45 4294 0142.

Induce 2018