Her kan du læse en kort beskrivelse af de profiler vi mener udgør de centrale roller i jeres digitale team og som vi er specialister i at rekruttere. Fælles for alle rollerne er en solid portion forretningsforståelse og passion for digitale medier samt en erkendelse af, at de hver især er meget afhængige af hinanden samt resten af organisationen for at skabe resultater.

For flere detaljer på de enkelte roller vedrørende ansvarsområder, kompetencekrav, succeskriterier m.m. kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013. Du kan også få mere input til hvilke roller, der er mest hensigtsmæssig at henholdsvis insource eller outsource, hvilke roller du evt. kan lægge sammen (og hvad det i givet fald er realistisk at forvente), andre titler og hvad de dækker over mv.

Digital chef

Online chef, online/digital marketing chef, digital chef, chief digital officer…kært barn har mange navne. Fordi der ikke er en årelang tradition for digitale chefer i organisationer hersker der også en del forvirring om såvel titel som rolle, ansvar og kompetencekrav.

Vis mere

Rollen skal tilpasses den enkelte forretning, men fælles for de gode digitale chefer er en solid forståelse for digital kommunikation & marketing, aktuelle trends inden for online medier og en solid forretningsforståelse, som den digitale chef bruger til at identificere forretningspotentiale og prioritere mellem tiltag.

En god digital chef har en god portion teknologiforståelse (uden nødvendigvis at kunne kode) og en klar overbevisning om at digital er noget der vedrører alle i organisationen og at de bedste resultater skabes gennem en holistisk og tværfaglig tilgang.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en digital chef eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god digital chef, så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.

Ecommerce

E-commerce manager

I organisationer med en betragtelig e-commerce forretning spiller e-commerce manageren en central rolle. Ligesom den digitale chef har han/hun en solid forståelse for digitale medier, forretning og kundernes online adfærd, men i tillæg har den gode e-commerce manager en solid købmandsforståelse kombineret med en dyb forståelse for online konvertering. Hvordan skal produkter præsenteres, hvordan skal tilbud skrues sammen, hvad med den bagvedliggende logistik, fragt, lagerbeholdning mv.

Vis mere

E-commerce manageren skal i udpræget grad forstå at både det online univers og den praktiske bagvedliggende logistik. Dertil skal han/hun som med tilfældet for den digitale chef være i stand til at drive den organisatoriske forandring, der ofte er nødvendigt for en succesfuld e-commerce forretning. Det er i særdeleshed tilfældet i de organisationer, hvor en central e-commerce forretning skal kombineres med offline retail/fysiske butikker.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en e-commerce manager eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god e-commerce manager, så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.

Digital projektleder

I en virkelighed hvor virksomheder konstant ”er i projekt” og hvor antallet af både interne og eksterne interessenter er stigende er dygtige projektledere omdrejningspunktet for effektiv implementering af de digitale initiativer. Gode digitale projektledere har udover et eminent overblik over og håndtering af interessenter stor forretningsindsigt og erfaring med projekter af teknologisk karakter.

Vis mere

Digitale projektledere kender til agile og iterative projektmetoder, har forståelse for både interne dynamikker samt eksterne bureauers forretningsvilkår og sikrer at alle parter tilgodeses med en stram hånd og blikket stift rettet mod den forretningsmæssige værdi af projektet.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en digital projektleder eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god digital projektleder, så kontakt os på bodil@induce.dk eller tlf.+45 2160 7013.

User Experience konsulent

En dygtig user experience konsulent har en dyb forståelse for brugeradfærd på digitale medier. På baggrund af denne forståelse skaber han/hun et interaktionsdesign, der hjælper brugere og kunder til en god oplevelse der enten direkte eller indirekte resulterer i den ønskede adfærd eller transaktion.

Vis mere

Den gode user experience konsulent arbejder på tværs af medier og designer/implementerer og omsætter forretningsudfordringer til godt interaktionsdesign på web, mobil, kampagner, sociale medier etc.

Interaktionsdesign er afgørende for at opnå den ønskede performance på et givent medie eller platform – oftest i langt højere grad end valg eller opdatering af platform. God interaktionsdesign på en aldrende platform er langt mere værdiskabende end dårlig interaktionsdesign på en state of the art platform.

UX samarbejde typisk tæt med både frontendudvikler, designers og analysekonsulenter.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en user experience konsulent eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god user experience konsulent, så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.

Content manager

Det rigtige indhold på de rigtige medier med en stærk rød tråd på tværs. Lyder enkelt men i praksis en meget vanskelig opgave. Trods en klar erkendelse af, at det rigtige indhold er afgørende for effekten har og er indhold stadig et undervurderet element i tilblivelsen og vedligeholdelsen af mange digitale platforme.

Vis mere

Med én (og ikke 15) dygtig content manager ombord sikrer I, at det rigtige indhold er placeret de rigtige steder og i en form der er relevant for de enkelte målgrupper. Content manager arbejder tæt sammen med search-konsulenten for at optimere SEO, med user experience konsulenten og copywriteren for at optimere brugervenligheden og med webanalyse-konsulenten for at få feedback på om indholdet bliver set/læst og har den ønskede effekt.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en content manager eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god content manager, så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.

Copywriter

Alle kan skrive og det kan for nogle være svært at sætte en finger på den værdi en dygtig copywriter tilfører fordi ”alle da kan skrive en tekst”. Det er for så vidt også rigtigt men forskellen er alligevel markant. Den rigtige tekst/copy har en stor effekt på hvor nem en tekst er at læse og dermed hvor hurtigt og hvor præcist et budskab opfattes. Den rigtige tekst kan øge såvel brugervenlighed som konvertering dramatisk.

Vis mere

Den dygtige copywriter er derfor kommercielt tænkende og tager nøje højde for såvel budskab, målgruppe og medie i udfærdigelsen af tekster. Han/hun ved at værdien af den færdige tekst oftest er afhængig af hvor mange der læser den og er derfor bevidst om populære søgeord mv. for derigennem at sikre, at teksten er nem at finde.

Copywriteren arbejder tæt sammen med både user experience konsulenten, designeren og naturligvis content manageren.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en copywriter eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god copywriter, så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.

Digital designer

En dygtig digital designer ved lige præcis hvordan designet understøtter det budskab en side, kampagne, banner etc. vil formidle. Han/hun forstår hvordan design medvirker til at understøtte budskabet, forbedre brugervenlighed og derigennem styrke den ønskede effekt.

Vis mere

Den gode designer evner at få alt til at se godt og lækkert og samtidig overholde en stram design guideline fordi vedkommende trods en passion for design også kan forholde sig pragmatisk til designet og ved det skal tjene et specifikt formål. Fordi design går hånd i hånd med både indhold og interaktionsdesign er den digitale designers tætteste samarbejdspartnere typisk user experience konsulenten, copywriteren og frontendudvikleren.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en digital designer eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god digital designer, så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.

Web analytics konsulent

Med digitale medier og platforme følger muligheden for at måle på alt – vel at mærke hvis tracking er sat ordentligt op fra start. Den stærke webanalyse konsulent spænder relativt bredt: fra en god teknisk kompetencer ifht. opsætning og brug af værktøjer som Omniture og Google Analytics til identifikation af forretningsmuligheder på baggrund af data.

Vis mere

Det er relativt enkelt at sikre en løbende monitorering af performance på jeres website(s), men med en god web analytics konsulent, der kan læse og forstå tallene har du mulighed for en konstant optimering af performance. Det sker gennem identifikation og definition af de rigtige KPI’er, løbende A/B split tests, multivarians testing, personalisering etc. i et tæt samarbejde med user experience konsulenten for at justere/optimere interaktionsdesignet.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en web analytics konsulent eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god web analytics konsulent, så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.

Search konsulent

Søgemaskineoptimering stopper aldrig. Search-konsulenten arbejder derfor konstant på at forbedre jeres websites SEO (Search Engine Optimization) for at sikre bedst mulig placering på Google og andre søgemaskiner, hvilket kan være afgørende for jeres forretning. Han/hun ved hvad der skal til i form af indhold, tags, navngivning af menupunkter, intern linkbuilding mv. og er derfor i løbende og tæt samarbejde med især copywriter og user experience konsulenten for at sikre der tages højde for søgeoptimeringen.

Vis mere

Search-konsulenten fungerer ofte som link-builder og har derfor fingeren på pulsen i forhold til hvor og hvordan links til jeres site placeres på andre relevante sites/blogs/fora mv for at skabe mere/bedre trafik og bedre ranking. Han/hun ved også hvornår SEO er løsningen og hvornår SEM (Search Engine Marketing) er det. I forbindelse med SEM arbejder Search-konsulenten ofte tæt sammen med web analytics for at sikre der skabes den ønskede værdi af den ofte betragtelig investering SEM, fx. I form af Google Adwords ofte er.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en Search-konsulent eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god search-konsulent, så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.

User research

User research konsulenter er uundværlige når kunders eller brugers adfærd skal kortlægges – særligt når det er i spændingsfeltet mellem et digitalt og ”analogt” (real life) univers. User research konsulenter kan med andre ord identificere vigtige brugsscenarier (kontekst) i forbindelse med digitale services / funktionalitet og derigennem kortlægge motivationsfaktorer og adfærdsmønstrer.

Vis mere

Godt udført user research bidrager til konceptudvikling med unikke og yderst værdiskabende insights. User research konsulenter arbejder tæt sammen med user experience konsulenter fx i forbindelse med udarbejdelse af såkaldte personas, der bruges til at beskrive forskellige brugersegmenter og design af flows.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en user research konsulent eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god user research konsulent, så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.

Chefarkitekt

Uanset at nye platforme til stadighed bliver mere og mere brugervenlige spiller valg og udnyttelse af teknologi, integrationen mellem platforme og systemer stadig en afgørende rolle i forhold til effektiviteten af ens digitale tiltag. Den dygtige chefarkitekt har fingeren på pulsen, samler trådene, skaber et overblik og prioriterer benhårdt mellem udviklingstiltag. Endvidere spiller chefarkitekten en central rolle i forhold til kommunikation mellem det digitale team, de interne forretningsenheder, IT-afdelingen og eksterne leverandører. Han/hun er derfor tit helt uundværlig højre hånd for den digitale chef eller marketingchefen, der trods forståelse for teknologi oftest ikke har den samme dybdegående indsigt i teknologiske afhængigheder, begrænsninger og muligheder.

Vis mere

Chefarkitekten bidrager qua sin forretningsforståelse og dybe teknologiske indsigt både med kreative indspil til løsning af forretningsudfordringer og henviser opmærksomheden på eventuelle faldgrupper og udfordringer helt fra de indledende projektfaser og overvåger/styrer udviklingen helt i mål uanset om de egentlige IT-udviklere sidder inhouse eller hos de eksterne leverandører.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en chefarkitekt eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god chefarkitekt, så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.

Frontendudvikler

Når alt kommer til alt er effektiv digital kommunikation afhængig af et gnidringsfrit interface/præsentationslag. Her spiller den dygtige frontendudvikler med sin forståelse for såvel frontendteknologi, forretning og design en afgørende rolle. Frontendudvikleren sikrer et effektivt præsentationslag der lever op til det fastsatte design på tværs af medier, sikrer at det endelig resultat er søgemaskineoptimeret (i tæt samarbejder med web analytics konsulenten) og at brugervenligheden er i top.

Vis mere

Som chefarkitekten har frontendvikleren fingeren på pulsen hvad angår udviklingen inden for interfaceudvikling og er med til at afgøre hvornår nye teknologier eller versioner af eksisterende teknologi med fordel kan tages i brug. Den dygtige frontendudvikler er derudover er med sin forståelse for bla. CMS ofte en uundværlig brobygger mellem IT-udviklere/backendudviklere og designere/user experience konsulenter.

Frontendudvikleren arbejder tæt sammen med user experience konsulenten og designeren og bidrager kreativt til processen og skabelsen af helstøbte løsninger.

Har du brug for hjælp til rekruttering af en frontendudvikler eller vil du gerne høre mere om, hvad der karakteriserer en god frontendudvikler så kontakt os på
bodil@induce.dk
eller tlf.+45 2160 7013.