Alder vs. erfaring – hvad vinder slaget, når der skal vælges nyt bestyrelsesmedlem?

 

Hos Induce siger vi ikke, at vi har det endelige svar på dette. Men vi har valgt at dykke nærmere ind i emnet, da vi ofte støder ind i ’alder versus erfaring’ dilemmaet, når vi taler med både kunder og kandidater. Det er i særdeleshed noget, vi støder på, når vi har interviewet kandidater med interesse i bestyrelsesposter. For det er særligt i poster som disse, at dette dilemma virker til at blive fremhævet. Og i en debat om diversitet i bestyrelsen ser vi, at alder er et ligeså stort punkt på dagsordenen, som så meget andet.

Når det kommer til alder, bliver der både spurgt ind til, hvornår ungt er for ungt og hvornår gammelt er for gammelt. Her vil vi langt hellere se på, hvornår lidt erfaring er for lidt, frem for at se på en særlig alder. Der kan nemlig være meget stor forskel på, hvor meget forskellige personer kan nå at udrette på eksempelvis 10 år. Men alderen kan alligevel være en indlagt og måske ubevidst hæmsko. Kandidaten kan selv stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt de ville blive taget seriøst på baggrund af deres unge alder og venter af denne grund på at blive ældre, så de kan tillade sig at indgå i en debat eller varetage en særlig rolle. Vi har eksempelvis været i kontakt med en kandidat, tenderer til ikke at ville søge en bestyrelsespost, da han på forhånd tror han bliver fravalgt grundet sin unge alder.

“Nu er jeg 36 og begynder at få lidt grå hår på hovedet, og måske begynder der at være en tyngde i alder og anciennitet til at man kan tillade sig at udtale sig om sådan nogle ting.” – Mads

Kandidaten har dog opnået resultater og har den relevante erfaring, bl.a. i forhold til strategi og forretningsudvikling, der har forberedt ham på de udfordringer og opgaver han vil møde i bestyrelsesarbejdet. Vi opfordrer til at se bort fra alder og udelukkende se på kandidatens erfaring og de resultater han eller hun har opnået. Et hurtigt blik på resultater fra dansk statistik, fortæller også en historie om, at det er kandidater i alderen 40+, der løber med de fleste bestyrelsesposter. 

Træk på de unges drivkraft og point-of-view

Den rette erfaring kan ligeså vel ligge hos kandidaten der er lidt yngre. Såsom Mads – han har erfaring med at sætte sig ind i andre virksomheders behov ift. digital transformation. I vores netværk af digitale professionelle, er der ingen tvivl om, at vi har mange kandidater i alderen mellem 30-40 år, der er klar til deres første bestyrelsespost i en mindre virksomhed. Vi ser desuden ingen grund til at skulle holde disse kandidater tilbage fra den rette bestyrelsespost, fordi deres alder ikke ligger inden for den aldersramme, der ellers typisk ville passe på en bestyrelseskandidat, som det fremgår af grafen.

 Vi holder fast i, at et bestyrelsesmedlem skal have en omfattende erfaring fra strategiske opgaver. Det er disse opgaver, der har givet dem den rette ballast til at kunne gennemskue nye komplekse virksomhedsstrukturer. Der er dog mange måder at bedømme hvilke kompetencer, der er de vigtigste hos et nyt bestyrelsesmedlem. Er man i tvivl om, hvad det så helt præcist er for en form for erfaring man søger, og hvad man kan forvente af et digitalt bestyrelsesmedlem (uanset aldersrammen) kan man læse mere om det i vores tidligere blogindlæg hvordan bidrager en digital profil i bestyrelsen?

Newsletter til virksomheder