Antallet af udfordringer, projekter og forandringer inden for “digital transformation”, hvor jeres agile advisory board kan hjælpe jer, er mange. Gennem en proces hos os tager vi naturligvis udgangspunkt i netop jeres udfordring og ambitioner, der selvfølgelig er helt jeres egne. Vi har dog alligevel valgt at definere et par fokusområder, som vi har erfaring for at rigtig mange virksomheder kan nikke genkendende til. Vi har for hvert område beskrevet de typiske problemstillinger, og skitseret hvilke profiler der ville udgøre det agile advisory board.

Fokusområderne er tænkt som inspiration. Måske er jeres aktuelle udfordring en kombination af to eller flere af områderne eller noget helt 4. (se evt. andre områder under “Andre problemstillinger”). Det kan også være I har brug for inspiration og input til udviklingen af jeres forretning helt overordnet og dermed bruge et Agilt Advisory Board for at inddrage trends, erfaringer og viden i jeres innovationsproces.

Uanset fokus mener vi der er en stor værdi i at få en række uvildige eksperter, der hver især repræsenterer en stor faglig dybde til at engagerer jer i jeres udfordringer og ambitioner.

ORGANISATION: SAMARBEJDE ELLER SILOER?

De fleste virksomheder er efterhånden kommet til den erkendelse, at digital succes ikke længere handler om at have en dygtig web-afdeling, der sidder under it-afdelingen og udvikler et state-of-the-art corporate website. Digital er ikke længere et fænomen der kan isoleres, men noget der påvirker alle dimensioner af forretningen (og dermed hele organisationen).

De virksomheder der er lykkes med at indløse det kæmpe potentiale digital tænkning repræsenterer bygger bla. deres succes på et forstærket samarbejde mellem organisatoriske enheder og har gennemført nødvendige justeringer af processer, forretningsgange mv. De er med andre ord enten i gang med eller er allerede lykkedes med at nedbryde de organisatoriske siloer og banet vejen for digital succes…

Vis mere

TYPISKE UDFORDRINGER

En klar organisatorisk struktur og dertil hørende fast definerede ansvarsområder har i mange år – og er det for så vidt stadigvæk – været afgørende for at drive en rentabel forretning. Det har givet en række vaner der et langt stykke af vejen har været hensigtsmæssige, men når digital sætter krav til en helt anden tværorganisatorisk praksis hvad så? Hvordan justerer man incitamentsstrukturer så de ikke virker blokerende?

Hvad med budgetlægning – hvordan skal fordelingsnøglen være fremover? Hvilke afdelinger skal have mere/mindre for at booste den digitale indsats? Måske er det tid at gøre op med den måde der normalt budgetlægges på – skal de centrale budgetter øges for bedre løbende at kunne vurdere og justere, hvad vi investerer i uden at være bundet til om  digitale investeringer “hører til” i enten marketing, kommunikation, IT eller noget helt fjerde?

Hvordan får vi vores CMO og CTO til for alvor at etablere det teamwork der er afgørende for vores digitale succes? Hvordan får vi vores “digital tænkende” CMO til at samarbejde bedre med vores CCO for at skabe effektfuld (digital) Content Marketing? Skal vi skabe en matrix-organisation for understøtte digital eller er det en unødvendig komplikation? Kort sagt hvordan forbedrer vi vores tværorganisatoriske samarbejde og hvordan kommer vi i gang?

Boardet

For at at kaste noget lys over problemstillingerne, mulighederne og risici vil vi sammensætte et board bestående af personer, der alle været med til at tage nogle vigtige skridt i forhold til at nedbryde de organisatoriske siloer for at sikre fokus på digital kommunikation/forretningsudvikling. Og har set effekten af det. De sidder typisk med i enten direktionen eller ledergruppen fra forskellige dele af forretningen og har haft deres andel af succeser og udfordringer. Ved at relatere deres erfaringer med jeres situation og jeres ideer & planer, vil de kunne kaste lys over både mulighederne og faldgrupperne. Måske de med baggrund i deres erfaringer har andre vurderinger af hvad der bliver hhv. de største og letteste udfordringer end det I selv havde forestillet jer.

BIG DATA & DEN DATA-DREVNE VIRKSOMHED

Mængden af data stiger næsten eksplosivt. I takt med stigningen i digital adfærd kan mere og mere adfærd kortlægges og indsamles. Virksomheder har aldrig før haft muligheden for at vide så meget om deres kunder (og potentielle kunder) og der tegner sig et klart billede af, at de virksomheder der forstår at udnytte dette har en klar fordel i forhold til deres konkurrenter. Best in class virksomhederne forstår løbende at definere hvad de vil måle, de indsamler data metodisk, de strukturerer data og vigtigst af alt forstår de hvordan data bliver til centrale indsigter i forhold til udviklingen af ens forretning, målrette og effektivisere kommunikation/marketing og i forhold til at tiltrække og fastholde kunder?

Vis mere

TYPISKE UDFORDRINGER

Hvordan definere vi hvad der er interessant at måle og monitorere, så vi ikke bare måler “fordi det kan måles”, men fordi vi mener det bidrager til at skabe centrale indsigter? Hvordan sætter vi effektive filtre op i forhold til den næste ufattelige mængde data vi har adgang til? Hvordan skaber vi den datadrevne virksomhed, hvor alle i organisationen forstår betydningen af at indsamle og bruge data om kunderne, markedet mv.? Hvordan skaber vi en organisation, der altid inddrager relevant viden om kundeadfærd, forretningen og markedet, når der skal træffes beslutninger? Og hvordan skaber vi en balance så vi ikke bliver så afhængige af data vi ikke kan træffe en beslutning uden? Hvordan sikrer vi at alle i organisationen, der har brug for det, får let adgang til vores data uanset hvilken afdeling de kommer fra?

Boardet

For at at kaste noget lys over problemstillingerne, mulighederne og risici vil vi sammensætte et board bestående af personer, der alle været med til at tage nogle vigtige skridt i forhold til at nedbryde de organisatoriske siloer for at sikre fokus på digital kommunikation/forretningsudvikling. Og har set effekten af det. De sidder typisk med i enten direktionen eller ledergruppen fra forskellige dele af forretningen og har haft deres andel af succeser og udfordringer. Ved at relatere deres erfaringer med jeres situation og jeres ideer & planer, vil de kunne kaste lys over både mulighederne og faldgrupperne. Måske de med baggrund i deres erfaringer har andre vurderinger af hvad der bliver hhv. de største og letteste udfordringer end det I selv havde forestillet jer.

DET DIGITALE TEAM

Jeres digitale team er en afgørende faktor i forhold til at lykkes digitalt. Teamet skal sikre såvel organisatorisk som forretningsmæssig forankring af de digitale initiativer, sørge for løbende opfølgning og optimering på eksisterende løsninger og generelt perspektiverer de digitale muligheder i forhold til forretningen. Et talentfuld team spiller også en afgørende rolle i forhold til at briefe samarbejdspartnere og leverandører og dermed sikre, at de – ofte betragtelige – investeringer der foretages rammer rigtigt og bidrager til udviklingen af forretningen.

Men der er ikke noget at sige til, at mange virksomheder kæmper med at få de rigtige kompetencer ombord. Der er mange nye discipliner at forholde sig til, nye trends, nye digitale adfærdsmønstre, store mængder af data og ikke mindst mangel på digitale kandidater med forretningsforståelse.

Vis mere

TYPISKE UDFORDRINGER

Men hvilke profiler er afgørende for netop jeres forretning og hvordan ser de ud? Hvilke kompetenceområder kan I med fordel outsource og hvem er det afgørende at have inhouse tæt på forretningen? Hvor skal jeres digitale team placeres i organisationen – under IT, Marketing, direkte reference til CEO eller? Og det mest hensigtsmæssigt med et stor stærkt centralt team eller giver det mere mening at fordele dem rundt omkring i organisationen. Hvem leder teamet? Giver det mening for jer at få en Chief Digital Officer (CDO) med i direktionen?

Dette er blot nogle af overvejelserne og problemstillingerne organisationen står overfor, når den skal integrere de digitale profiler i organisationen, der er helt afgørende for udviklingen af forretningen.

BOARDET

For at at kaste noget lys over problemstillingerne, mulighederne og risici i forhold til det optimale digitale team sammensætter vi et board, der består af personer med konkrete erfaringer inden for området. De kan sidde som digitale chefer, marketingansvarlige, som chef for IT-udvikling, forretningsudvikling eller HR. De repræsenterer forskellige tilgange til problematikken, har erfaring med at ansætte og fastholde digitale profiler og har prøvet forskellige organisationsformer.

CUSTOMER CENTRICITY

Med den teknologiske udvikling er antallet af kanaler og dermed mulige berøringsflader mellem virksomhed og kunder øget dramatisk. Parallelt med dette er der opstået en fantastisk mulighed for at tage udgangspunkt i det enkelte ‘touch point’ og den enkelte kunde(gruppe) og kommunikerer både rettidigt og relevant med henblik på at forbedre loyalitet, mersalg etc. Dette repræsenterer dels et stort potentiale i forhold til effektivisering af marketing- og kommunikationsaktiviteter, men også en nødvendighed i en tid, hvor vi på én gang oplever at blive overdænget med marketingbudskaber samtidig med at alt bliver mere transparant og vi derfor har udviklet en høj intolerance overfor kløften mellem brandløfter og den faktiske brandoplevelse.

Evnen til at kommunikere ”relevans” bliver derfor en stadig vigtigere strategisk parameter. At kommunikere i de(n) rette kanal(er) på det rette tidspunkt, giver virksomheder mulighed for, at differentiere sig fra sine konkurrenter og for at spare en masse ellers spildte marketingkroner.

Vis mere

Typiske udfordringer

Med så mange muligheder for i den grad at forfine og skræddersy ens kommunikation og sikre formidling af det rigtige indhold på det rigtige tidspunkt kæmper de fleste med både forudsætningerne for at komme i gang og med selve eksekveringen. Hvilke grundlæggende forudsætninger skal være til stede før vi kan komme i gang. Har vi det fornødne overblik over customer journeys, touchpoints og occasions? Hvordan identificere vi de vigtigste touch points og hvem i organisationen ejer dem egentlig? Hvordan skaber vi en ensartet customer experience på tværs af touch points / organisation?

Hvad skal der til (processer, beredskab, system/software mm.) for, at man løbende kan monitorere og agere på baggrund af insights, så man vedvarende skaber værdi for jeres kunder og en bedre bundlinje for forretningen? Hvilke kompetencer kræver denne øvelse og hvilken værdi (mersalgsmuligheder, omkostningsminimering, øget brand kendskab mm.) vil det i givet fald kunne skabe for jeres forretning?

BOARDET

Customer centricity er naturligvis et bredt begreb, men for kaste noget lys over de centrale problemstillinger, mulighederne og risici i forhold til at gå fra at være helt eller delvist drevet af “antagelser om”, til at fremadrettet at være drevet af fakta (insights) vil vi sammensætte et board, der består af personer med konkrete erfaringer inden for området. De kan sidde som digitale chefer, marketingansvarlige eller noget helt tredje. Nogle har konkrete erfaringer med kortlægning og udnyttelse af customer journeys / touch points, andre med justering af marketingplaner og omprioritering af marketingbudgettet eller med succes arbejdet med at få indarbejdet større kundefokus på tværs af organisationen. Alle repræsenterer en solid erfaring og tilsammen vil de kunne belyse problemstillingerne fra forskellige vinkler.

INTEGRERET MARKETING

Integreret marketing må ikke forveksles som værende endnu et smart ord for ”medie- eller marketingmix”.Integreret marketing skal tage sit udgangspunkt i kunden. Integreret marketing skal derfor være kundefokuseret og det stiller krav til at virksomhedernes evne til at kommunikere relevans i alle kanaler (Touchpoints og Occasions) med kunden. Set fra kundens perspektiv handler integreret marketing i høj grad om, at kunne interagere med virksomheden.

Integreret marketing er derfor en to-vejs-kommunikation og for virksomheden handler det om at lytte og reagere på baggrund af kundens adfærd (insights). Det er i interaktionen med kunderne, at virksomheden lærer om sine kunder – deres præferencer, ønsker og krav til virksomheden.

Vis mere

TYPISKE UDFORDRINGER

En typisk udfordring for at kunne drive succesfuld integreret marketing er, at begrebet netop alt for ofte bliver tænkt som værende en kampagne eller som serier af enkeltstående kampagner. Ansvaret ligger derfor alene i marketingafdelingen og samarbejdet og udveksling af viden og erfaringer på tværs af afdelinger (marketing, salg, kundeservice og loyalty, produktudvikling mf.), er tit en ”by i Rusland”.

Men hvordan kommer I så i gang? Hvordan nedbryder I siloerne og begynder at samarbejde omkring at udveksle værdifuld viden om jeres kunder?

BOARDET

For at at kaste noget lys over problemstillingerne, mulighederne og risici vil vi sammensætte et board bestående af personer, der alle har konkrete erfaringer med at praktisere succesfuld Integreret marketing. Det være sig personer der tidligere har stået i jeres sted, men har påbegyndt rejsen eller måske endda er ved vejs ende. I dem vil i kunne spejle jeres konkrete udfordring og få en ligeså konkret sparring og gode råd til, hvordan man kommer fra a – z. De vil kunne være behjælpelige med at belyse evt. faldgrupper og hermed sikre jer det bedst tænkelige fundament til, fremadrettet at sikre et mere kundecentreret fokus og derved at skabe en virksomhed, der evner at handle agilt på baggrund af insights i sin dialog med sine kunder.

Potentiel målgruppe: CMO, Ansvarlig for E-Commerce, Ansvarlig for Loyalty, Ansvarlig for kundeservice, Ansvarlig for salg, Ansvarlig for produktudvikling, CEO

ANDRE PROBLEMSTILLINGER

Digital Strategi
Skal vi have en? Har vi en? Er den god nok og tilstrækkelig integreret i den overordnede forretningsstrategi? Hvordan kan vi operationalisere vores strategi?

Marketingspend
Får vi maksimal udnyttelse af vores budget? Hvordan vurderer vi effekten af vores marketingspend? Hvor er vores mediebureaus begrænsninger?

Social marketing & media
Identifikation og prioritering af sociale kanaler? Hvad med vores organisation (redaktører) og hvad kræver det?

Digital thinking
Tænker vores forretningsområder “digitalt nok” i forhold kommunikation, forretningsudvikling, services, procesoptimering etc.?

Marketing Automation
Får vi får vi for alvor udnyttet potentialet og udnyttet det kæmpe optimeringspotentiale? Er det en organisatorisk, kompetencemæssig eller teknologisk udfordring?

Større tekniske projekter (corporate website, e-commerce mv.)
Hvad er godt at vide inden udvikling og implementering af større tekniske platforme? Hvem skal involveres i processen? Hvilke elementer er der risiko for at over- eller undervurdere?

E-commerce
Forstår vi for alvor at udnytte e-commerce i vores forretning eller har vi “bare” en webshop? Skaber vi synergien mellem vores e-commerce og Bricks & Mortar?

CRM
Hvor meget ved vi egentlig om vores kunder og hvor meget fremgår af vores CRM? Hvordan får sikrer vi, at CRM får en centrale rolle i forretningen?